Variabeldataprint

En av fördelarna med digitaltryck, förutom kostnadseffektivitet vid mindre upplagor och kort leveranstid, är möjligheten att variera varje exemplar. Exempel på tryck med variabeldata är adressering och numrering. Det går även att göra mer komplicerad villkorsstyrning, som adressatens namn i rubriken eller den löpande texten, eller med bilder som är olika och styrs av givna villkor. Ett konkret exempel är ett personligt brev där adressen är tryckt på ett kuvert, mottagarens namn används i brevtexten, och bilderna är anpassade efter mottagarens kundkategori.