Scanning

I dag satsar många förvaltare att scanna hela sitt innehav av ritningar till ett digitalt medium för arkiv för framtiden. Med denna tjänst så frigör man stora ytor som tidigare varit förbehållen lagerlokaler. Att friställa lokalytor för förvaltare innebär högre intäkter som väl motsvarar utgifterna för scanner-jobben!

Ofta ser man att ritningarna är i så dåligt skick att de sönderfaller. Med nya system i arkivering har beställaren idag tryggat sin arkivering.

Vi tillhandahåller alla typer av filer. Vi har också eget förvaltnings system som heter Intercopy.net.

Hör gärna av er till oss så kan vi informera Er om vilken tjänst som just ni behöver.