Intercopy

HS Copy är medlem i den rikstäckande kedjan Intercopy. Intercopy.net är ett online projektnätverk som är utvecklat för byggbranschen. Som användare kan Ni hantera dokument, ritningar, bilder och andra typer av digitalt media på ett strukturerat och enkelt sätt. Material kan delas mellan användare och versionhantering säkerställer att samtliga alltid har den senast versionen vilket effektivt förhindrar kostsamma byggfel. Byggritningar och andra handlingar kan enkelt beställas som utskrifter och distribueras till valfri mottagare. Som projektledare / arkitekt är du geografiskt oberoende.