Crossmedia

Modeordet inom grafiska branschen, det som tidigare kallades flerkanalspublicering. Utgår ifrån konceptet att Er informations- eller reklamkampanj görs slagkraftigare genom att kombinera tryckt kommunikation med web, epost och sms.

Ett exempel är ett tryckt utskick som är personligt för varje mottagare, och leder denne vidare till en personlig websida (även kallad PURL), uppbackat med påminnelsemail och bekräftelse-sms.