iWay

Vi välkomnar dig att prova vårt online beställningssystem iWay, där Ni smidigt kan lagra mallar för Era förekommande trycksaker och enkelt beställa efter behov.

För t.ex. visitkort lagrar vi en mall efter Er grafiska profil, där Ni vid beställning fyller i nya personuppgifter eller hämtar och redigerar befintliga från arkivet. Ni tjänar administrationstid och får en jämn kvalité på Era trycksaker över loppet av många beställningar: färg, papper och layout hålls konstant.