Miljöpolicy

Miljöarbetet utgör en naturlig del av vår verksamhet och engagerar alla medarbetare i företaget. Dessutom känns det viktigt för oss rent mänskligt: vi vill göra vad vi kan för att minska skadlig påverkan på vår miljö. För allas skull, som en investering för framtiden.

Vi har miljöpåverkan i åtanke i alla led: från inköp och upphandling av leverantörer och material, till produktion, transporter och avfallshantering.

Vi använder livsmedelsgodkända tryckfärger.

Läs mer om vårt miljöarbete