HS Copy & Skyltfabriken ISO 9001 & 14001 certifierade

HS Copy & Skyltfabriken har blivit certifierade enligt ISO 9001 som är ett ledningssystem för kvalitet samt ISO 14001, vilket syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning.

Certifieringarna innebär att företaget lever upp till de internationella krav som respektive standard utgör, det innefattar även ett kontinuerligt förbättringsarbete.

”Detta innebär kort och gott att vi har bevis på att vi håller en jämn och standardiserad produktonskvalitet” säger Svein Nilsen, VD.

För mer information:
Svein Nilsen, VD
070-664 03 10
svein@hscopy.se