Filmgala för Luleå Kommuns femteklassare

I början av maj anordnade Lumire en filmgala för Luleå kommuns femteklassare på Kulturens hus. Syftet med filmerna var att låta barnen tolka hur vi i Luleå kan bli bättre på att källsortera.
HS Copy & Mediaservice stod för monterlösningen som fungerade alldeles utmärkt. Både för stora och små.