5 tips för en lyckad mässa

1. Börja i god tid
För att du ska få ut så mycket som möjligt av din mässa är det viktigt att du planerar i god tid. Välj ut en som är projektledare som har huvudansvaret och låt sedan den involvera de personer som ska vara med i planeringen. Sätt upp en tidsplan på när saker ska vara gjorda. Tänk också på att du ofta får ett bättre pris om du anmäler dig till en mässa tidigt.

2. Vad vill du uppnå och vem vill du nå?
Sätt upp tydliga mål. Vill du göra ditt varumärke mer känt? Lansera en nyhet? Vill du få fler att förstå hur din produkt/tjänst används? Vill du få in befintliga kunder i montern eller är huvudfokus att träffa potentiella kunder? Hur många leads vill du få in? Vilka vill du bjuda in? Försök att göra dina mål mätbara - det gör det enklare att sedan utvärdera.
Tydliggör målen för alla som är involverade i planeringen och genomförandet av ert mässdeltagande.

3. Välj ditt budskap med omsorg
Du har kort tid på dig att fånga besökarens uppmärksamhet. Det är därför viktigt att inte kommunicera för många budskap. Utgå ifrån mål och målgrupp och välj ditt huvudbudskap utifrån det.

Kommunicera detta tydligt.

Ditt budskap kommer att konkurrera med en massa andra budskap. Försök att hitta ett grepp som gör att du sticker ut. Det är också viktigt att montern inte är för lik de montrar som är angränsande. Och att din logotyp syns på håll. Tänk på att ditt budskap kanske också behöver synas från flera olika håll.

4. Enhetlighet
Låt det löpa en röd tråd i allt ni gör: inbjudan, giveaways, utseende i montern, kläder, mat, bärkassar etc. Detta bygger ditt varumärke och ökar igenkänningen.

5. Uppföljning & utvärdering
Allra viktigast - återkoppla till de kontakter ni fått under mässan. Och gör det direkt!

Utvärdera också mässan genom att gå igenom de uppsatta målen. Vad funkade bra och vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Sammanfatta och spara till nästa mässtillfälle.