Background Image
Previous Page  9 / 118 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 118 Next Page
Page Background

”Då var jag som en fånge.” - statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet

9

1. Förstudiens utgångspunkter

1.1 Bakgrund

I juli månad 2016, besökte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Norrbotten och Tornedalen för att under några dagar möta representanter för

STR-T, samt forskare och företrädare inom ämnesområdet nationella minorite-

ten tornedalingar. Huvudsyftet med besöket var dels att fördjupa kunskaperna

om Tornedalen och tornedalingarna, samt att utveckla och stärka samtalet.

1

Besöket som startade i Kiruna kommun utgick från Jukkasjärvi, den nord-

ligaste kyrkoplatsen längs Torneälven. Därefter reste gruppen vidare genom

Tornedalen med täta stopp för att besöka olika för Tornedalen strategiskt his-

toriska platser.

Kultur- och demokratiministern medverkade även vid tornedalingarnas dag

den 15 juli i Kangos by, där ministern bland annat hissade Meänflaku tillsam-

mans med STR-Ts ordförande Bengt Niska, ungdomsförbundet Met Nuorets

ordförande Laura Alamattila, samt poeten Mona Mörtlund.

Under ministerns resa i Tornedalen genomfördes ett längre sammanträde

i Vasikkavuoma. Under detta möte, vilket präglades av fördjupade samtal om

1

Med tornedaling avses i denna förstudie alla de olika varieteter som förekommer.

Se SOU 2017:60, ss. 63, 66.

Flagghissning av Meänflaku vid Tornedalingarnas högtidsdag den 16 juli 2016 i Kangos by.

Från vänster Met Nuorets ordförande Laura Alamatila, Kultur- och demokratiminister

Alice Bah Kuhnke samt Bengt Niska ordförande STR-T.

Foto: Curt Persson 2016.