Background Image
Previous Page  8 / 118 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 118 Next Page
Page Background

8

”Då var jag som en fånge.” - statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet

Vi i Met Nuoret tillhör en generation där vi ofta får frågan ”Talar du meän-

kieli?” Få av oss kan svara ja på den frågan och en olustig känsla byggs upp.

Hur kommer det sig att vi inte behärskar språket som våra föräldrar eller

mor- och farföräldrar pratar? I denna förstudie börjar ett svar på den frå-

gan formuleras. Genom vittnesmål och arkivstudier beskrivs hur människor

i Tornedalen och Malmfälten utsattes för assimileringsprocesser i form av

språkbad, splittring av familjer och övergrepp i form av rasbiologiska stu-

dier. Människor skambelagdes för sitt språk vilket ledde till stigmatisering.

Inte konstigt att det har varit svårt att prata om det, men nu vill vi göra det.

En ung generation tornedalingar och andra med en relation till meänkieli

kräver att få börja lära känna sitt kulturarv. Även om den här delen är ett

mörkt kapitel i vår historia vill vi ha svar. Varför var det inte självklart för

våra föräldrar att lära oss sitt språk, vårt språk, meänkieli. Tyvärr har detta

lett till att vi, speciellt vi unga, har gått miste om en stor del av vår kultur.

Vi behöver få fler pusselbitar av vår historia för att få en bättre bild av vår

gemensamma historia så vi kan gå framåt och utforska Tornedalens kultur-

arv på våra villkor.

Den här förstudien är en bra början på det arbete som krävs för att vi på all-

var ska kunna förstå de mekanismer som lett oss till där vi är idag. Vi vill att

det ska läggas resurser på vidare forskning så att kunskapen kan fördjupas

och tillgängliggöras för alla.

För Met Nuorets styrelse

Hanna Aili

Styrelseledamot