Background Image
Previous Page  6 / 118 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 118 Next Page
Page Background

6

”Då var jag som en fånge.” - statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet

Alkusana

Esitutkimus ”Sillon mie olin ko fanki.” – valtion pahankäyttö toornionlaakso-

laishiin ja meänkieltä puhuhviin 1800- ja 1900-luvuila ei tule päivääkhään liian

varhain. Toistajat, jokka saattavat kertoa ruottalaistumispolitiikasta niinko

internaateista, työtuvista, kielenkielosta, rotupiolokiista kertakaikkia ”maa-

hanmuuttajia omassa maassa”. Nämät äänet katoavat vuosi vuelta.

Toornionlaaksolaiset ja meänkieliläiset ei ole isomasti puhuhneet omasta

ahistuksesta, vain tyytynheet ruottalaistamispolitiikhaan, joka piti tehhä mei-

stä ”oikeita ruottalaisia”. Se systemaattinen pehmitys anto sen tuloksen, että

kansa hyväksy ”meilä mennee hyvin ko met omaksuma virkavallan viissauet”.

Tämä johti esimerkiksi siiheen ette vanheemat ei opettanheet omile lapsile

omma kieltä. Tutkimus näyttää senki että valtio rekryteerasi auvainhenkilöitä

tähän proseshiin meänkieltä puhuvitten seurasta. Virkamiehiä, niinku opetta-

jia, pappia, föörestontaria ja muita auktoriteettiä.

Yks huomattavimmista asioista, mikä on selviny esitutkimuksessa, oon että

pääkallomittauksia tehthiin vielä 1951, kuus vuotta jälkhiin Hitleri-Saksan

häviön toisessa mailmansoassa.

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset haluaa antaa kii-

toksen Kulturdepartementile siittä osatuesta, minkä olema saahneet tähän

työhön. Met tulema siinä yhteyessä ko met presenteerama tutkimuksen esit-

hään jatkon sovintoproseshiin Ruottin valtion ja kansalisen vähemistön toor-

nionlaaksolaisten ja meänkieltä puhuvitten välilä.

Pajala aprillissa 2018

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

Bengt Niska

Puhheenjohtaja