Background Image
Previous Page  5 / 118 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 118 Next Page
Page Background

”Då var jag som en fånge.” - statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet

5

Inledning

Det finns ingen dold historia, det handlar om vad vi vill ta del av och vem

som berättar.

En förstudie är i första hand en genomlysning av möjligheter till fördjup-

ning av en problemställning eller ett avgränsat ämne. I denna förstudie har

STR-T, Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, vilken

är uppdragsgivare, angett riktpunkter för vad förstudien bör belysa. Som

författare har jag dessa riktpunkter eller fokusområden som vägledning i ar-

betet med förstudien. Förstudien ger indikation på hur en mer omfattande

studie kan gå vidare och fördjupas där det finns förutsättningar för detta.

Inom ramen till förstudien ingår även en mindre fallstudie, rörande In-

stitutet för rasbiologi i Sverige, och i vilken omfattning som tornedalingar

förekommer i det efterlämnade materialet.

Curt Persson