Background Image
Previous Page  4 / 118 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 118 Next Page
Page Background

4

”Då var jag som en fånge.” - statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet

4. Rasbiologin – fallstudie

88

4.1

Inledning

88

4.2 Bakgrund

88

4.3 Studiens genomförande

97

4.4 Tornedalingar i arkivmaterial

99

4.5 Rasbiologin i praktiken

100

4.6 Sammanfattning

105

5. Avslutande diskussion

107

5.1

Sammanfattning

107

5.2 Förslag till nästa steg

107

5.2.1 Berättelseantologi

108

5.2.2 Utställning

109

5.2.3 Vetenskaplig antologi

109

5.2.4 Läromedel

110

5.2.5 Tornedalens kultur- och kunskapscentrum

110

6. Källförteckning

111

6.1

Litteratur

111

6.1.1 Tryckt litteratur

111

6.1.2 Artiklar

114

6.1.3 Otryckt litteratur och uppsatser

114

6.1.4 Arkiv

114