Background Image
Previous Page  3 / 118 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 118 Next Page
Page Background

”Då var jag som en fånge.” - statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet

3

Innehåll

Inledning

5

Alkusana/Förord

6

1. Förstudiens utgångspunkter

9

1.1

Bakgrund

9

1.2 Syfte

13

1.3 Metod- och genomförande

13

1.4 Genomförande

15

2. Kort historik

16

2.1

Nationella minoriteter

16

2.2 Tornedaling, en icke homogen nationell minoritet

17

2.3 Försvenskningsprocessen

18

2.4 Tornedalen – kulturarvet

24

2.5 Tidigare forskning

27

3. Intervjuer

28

3.1

Inledning

28

3.2 Intervjuer - internat och arbetsstugor

29

3.2.1 Internat

29

3.2.2 Arbetsstuga

37

3.2.3 Arbetsstuga

42

3.2.4 Arbetsstuga

51

3.3 Intervjuer – rasbiologi

67

3.3.1 Rasbiologi

67

3.3.2 Rasbiologi

73

3.4 Intervjuer - välfärdsbygget

75

3.4.1 Välfärdsbygget

75

3.4.2 Välfärdsbygget

79

3.5 Intervjuer – kulturarvet

81

3.5.1 Kulturarvet

82

3.5.2 Kulturarvet

83

3.5.3 Kulturarvet

84

3.5.4 Kulturarvet

85