Background Image
Previous Page  12 / 118 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 118 Next Page
Page Background

12

”Då var jag som en fånge.” - statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet

på nationella minoriteten romer och urfolket samer, ställde STR-T frågan

till kultur- och demokratiministern varför staten inte tagit initiativet till ett

försoningsarbete med nationella minoriteten tornedalingar? Stadsrådet Bah

Kuhnke gav ett resonerande svar på frågeställningen, där uppmaningen var

att det inte är statens roll att väcka frågan. Frågan måste väckas av den part

det berör – tornedalingarna själva.

I sitt högtidstal vid tornedalingarnas högtidsdag i Kangos den 15 juli 2016,

upprepade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, att det är tor-

nedalingarna själva som skall driva frågan om statens övergrepp på den na-

tionella minoriteten tornedalingar, inte staten.

Mot bakgrund av denna

uppmaning formulerade

STR-T en ansökan till

Kulturdepartementet

om ekonomiskt stöd för

att genomföra en;

För-

studie till genomlysning

av svenska statens över-

grepp på tornedalingar

och meänkielitalande

.

Ansökan lämnades in

femte oktober 2016

och medel omfattande

130 000 SEK till en

förstudie beviljades

den 29 maj 2017. STR-T beslöt att starta förstudien den första november

2017 med målsättning att redovisas under februari månad 2018.

Bengt Niska ordförande för STR-T och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

vandrandes vid Vasikkavuoma.

Foto: Curt Persson 2016.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnkes

högtidstal i Kangos den 15 juli 2016.

Foto: Curt Persson 2016.