Tillskott i maskinparken

Idag installerar vi en ny printer för att möta våra ständigt ökande produktionsvolymer!